Krośniewicka Kolej Dojazdowa – Z MBxd1-204 do Brześcia Kujawskiego

Impreza zorganizowana przez SKPL z Krośniewic. Trasa wiodła z Krzewia przez Krośniewice, Boniewo, Jerzmanowo do Brześcia. Nasz pociąg stanowił zestaw MBxd1-204 i 3Aw, za nami przez część trasy podążał MBxd1-168 wiozący wycieczkę rodzin kolejarzy. Była to moja pierwsza impreza na kolejach wąskotorowych, do dyspozycji miałam raptem pół filmu a i również moje umiejętności nie były najwyższe.

Po przyjeżdżających na stację w Krzewu organizatorzy podstawili imprezowy wagon motorowy. Po drodze do Krośniewic odzył się pierwszy fotostop.

Wagon MBxd1-204 podczas fotostopu niedaleko Krzewia.

Standardowo przed odjazdem wykonałam kilka zdjęć na stacji w Krośniewicach.

Wagony brankardy w Krośniewicach. Rzędy typowych dla Kujawskich Kolei Dojazdowych węglarek Wddx/h. Lokomotywa spalinowa Lxd2-276. Pochodzący pług odśnieżny z Sompolna. Wagon motorowy MBxd1-168. Dwuosiowe węglarki wąskotorowe. Lokomotywa Lxd2-320.

Fotostop w Ostrówkach.

MBxd1-204 we wsi Ostrówki. MBxd1-168 we wsi Ostrówki. MBxd1-168 w Dąbrowicach Kujawskich.

Kolejny fotostop – Dąbrowice Kujawskie.

Dąbrowice Kujawskie.

Wielka Wieś Kujawska.

Wielka Wieś Kujawska.

Cetty.

Stacja w Cettach.

Obowiązkowy fotostop przy stawie w Osieczy.

Staw w Osieczy.

Kruszyn

Kruszyn.

Smólsk – stacja węzłowa dawnej odnogi do Włocławka Wąskotorowego.

Smulsk.

Stacja Końcowa – Brześć Kujawski.

Brześć Kujawski.