Pierwszy sezon turystyczny na Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej pod nowym operatorem

Luźne zdjęcia wykonane małpiszonem kliszowym Practica latem 2002 roku na odcinku Witkowo – Przybrodzin. Był to pierwszy sezon na tej kolejce po reformie PKP z września 2001 roku, nowym operatorem zostało Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Niestety pod powiatowymi władzami regularne pociągi turystyczne prowadzone były przez Lxd2-313.

Lxd2-313 na przejeździe przez ulicę Braci Łukowskich w Witkowie. Lxd2-313 mija towarową część stacji Witkowo. Wjazd na stację Witkowo. Przejazd przez ulicę Dworcową w Witkowie Pociąg turystyczny na towarowej części stacji Witkowo. Skrzyżowanie ulic Gnieźnieńskiej i Żwirki i Wigury w Witkowie Skrzyżowanie ulic Gnieźnieńskiej i Żwirki i Wigury w Witkowie Pociąg turystyczny na towarowej części stacji Witkowo. Witkowo, tuż przed Kosynierów Miłosławskich. Jeden ze skrętów przed Powidzem. Stacja Powidz. Wagon Kddx na stacji w Powidzu. Szczegóły wagonu Kddx. Tuż przed Powidzką w Witkowie Stacja Powidz. Stacja Powidz. Stacja Powidz. Odzinek między ośrodkami wypoczynkowymi w Przybrodzinie. Lxd2-313 na terenieWojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Przybrodzinie.